O nás

Naše služby

Programy

Jazdiareň

Cenník

Písali o nás

Kontakt

Zaujímavosti v okolí

Naši partneri

O koňoch


O koňoch


Práca a partnerstvo s koňmi:
Prirodzené partnerstvo, prirodzená komunikácia, horsemanship, partnership … Pod týmito pojmami rozumieme spôsob práce s koňom, ktorý sa zakladá na prirodzených princípoch, čiže využití spôsobu komunikácie medzi koňmi, ako aj využitie ich inštinktov.

Naučiť vás to môže jedine kôň. Je mnoho trénerov, ktorí vám pomôžu. Každý z nich síce funguje na tom istom princípe, ale ich spôsob práce môže byť úplne odlišný. Každý vám môže pomôcť, vysvetliť veci, naučiť vás rôzne cviky, dať vám vodítka, ale správnu prácu vás môže naučiť len kôň, pretože pokiaľ sa nenaučíte čítať v koňovi, v tom, čo sa vám snaží povedať, akú odozvu vám dáva, žiadne z vodítok a cvikov, ktoré vám ukázali, nebudú fungovať. Pracujete s tvorom, ktorý má svoje emócie a je jedinečný. Každý jeden kôň bude reagovať inak, s každým budete pracovať iným tempom, iným spôsobom.

Jednu zo základných právd sformuloval Tom Dorrance:
„Keď ukončíte prácu s koňom v dobrom a pustíte ho na pastvinu, vráti sa ešte lepší.“

A toto je prvý a najdôležitejší bod, ktorý porušuje väčšina ľudí pri práci s koňmi.

Ak kôň nie je vyrovnaný a v pohode, pracovať s ním sa vám bude len ťažko. Vy ste zodpovední za duševné zdravie koní a preto im zabezpečte:

  • Čo najviac priestoru.
  • Kontakt s inými koňmi.
  • Mentálne, citové a fyzické podnety.
Vždy je dôležitejšie duševné zdravie, ako výzor. Takže ak váš kôň nechodí do výbehu, lebo sa váľa v blate a vy máte potom veľa roboty, mali by ste si radšej nájsť iný koníček. Neznamená to, že tam musí byť celý deň, manažment športových koní má napríklad ďalšie úskalia, ktoré musia byť vyriešené, ale kontakt s koňmi a voľný pohyb je pre pohodu koňa najdôležitejší. Dokonca sa kone nedávajú do výbehov kvôli tomu, aby sa nezranili. Výskumy dokazujú, že zraneniam sa v konečnom dôsledku nepredišlo, pretože kôň je frustrovaný a frustráciu si vybíja vystrájaním v boxe alebo pod vami na jazdiarni a vtedy skutočne nedáva pozor na to, či sa zraní alebo nie.

Pri práci s koňom ide v prvom rade o váš osobný rast. Kôň je len vašim zrkadlom, to ako sa prezentujete, ako konáte, bude presne odrážať.

Mozog a myslenie koňa

Kôň používa pravú hemisféru mozgu. Nerozmýšľa, jedná inštinktívne.

Vhodným spôsobom tréningu podporujeme konské sebavedomie a učíme koňa používať ľavú hemisféru. Tým, že ho síce s našou podporou ale samostatne učíme prekonávať prekážky, meníme spôsob jeho myslenia a získavame samostatného vyrovnaného koňa. Učíme ho, aby nad čímkoľvek najprv premýšľal a až potom ak nie je iná možnosť jednal inštinktívne, utekal.

Mali by ste poznať aj rebríček hodnôt koňa.

Na prvom mieste je bezpečnosť. Čiže pokiaľ sa kôň necíti bezpečne, má pocit, že ho niečo ohrozuje, ťažko sa budete snažiť o nejakú prácu.

Na druhom mieste je pohoda.

Na treťom hra – sociálny kontakt, ktorého má dostatok v stáde a môže sa vyblázniť. Kôň plný takejto energie sa tiež ťažko sústredí na prácu. Hrať sa s ním môžete aj vy.

Až na poslednom mieste je potrava. Preto systém odmien v podobe dobrôt málokedy funguje, pokiaľ pre koňa nie ste partnerom alebo vodcom. Môže spoľahlivo fungovať u vás na jazdiarni. Vo výbehu, alebo na voľnom priestranstve to už bude náročnejšie a ak budete na cudzom mieste … na odmeny koňa nenalákate …

Kôň je schopný sa niečo naučiť len keď sa cíti bezpečne a pohodlne.

Myslite preto ako kôň, zistite, čo môže byť problémom, ale nesnažte sa mu predchádzať, vyriešte ho spolu s koňom. Zo dňa na deň bude vaša práca jednoduchšia. Tempo a čas určuje kôň.

Zbytočne sa budete snažiť o nejaký cvik, keď kôň ešte nemá vysporiadaný vzťah s vami alebo nepochopil základy daného cviku. Učenie je ako abeceda.

Získajte dôveru koňa, presvedčte ho o tom, že ste schopný vodca. Buďte trpezlivý, ale dôsledný.

Pri koňoch sa častkokrát hovorí o energii. Preneste svoju energiu na koňa, pomyslite si a kôň to urobí. Je to pravda?

Určite nejde o žiadne pôsobenie energetického poľa, ktoré vysielate, alebo energia využitá na prenos myšlienok.

Znova si spomeňte, čo všetko sú kone pomocou zmyslov schopné vnímať. Dokážu rozpoznať o akého koňa ide, vek, postavenie v stáde, jeho zdravotný stav, emocionálne rozpoloženie… toto všetko sa akoby vznášalo okolo koňa. Tak, ako kôň dokáže čítať v inom koňovi, dokáže čítať aj vo vás. Veľmi rýchlo odhadne, čo ste za človeka. Pokiaľ idete pracovať s koňom a „nezabudnete“ na svet okolo seba, ovplyvní to vašu prácu s ním. Čiže musíte „zahodiť za hlavu“ problémy zo školy, práce, z rodiny, ale aj pozitívne rozrušenie z párty, na ktorej ste večer boli, alebo dobrého rande, ktoré ste mali. Uvoľniť sa, upokojiť, vyprázdniť si hlavu a riešiť len to, čo vás práve čaká.

U ľudí je to totiž komplikovanejšie s emóciami. My nemáme také jednouché emócie, ako kôň. Konské emócie sa zakladajú na veciach pozitívnych a negatívnych. Neexistuje nič medzi. Pohoda a nepohoda. Skúsme si to priblížiť na jednom príklade. Strach. V zásade ide o negatívnu emóciu a kôň ho tak aj bude vnímať. Určite však poznáte aj strach, ktorý vám bráni niečo urobiť. Strach, ktorému sa dá povedať aj pud sebazáchovy. Strach vás upozorní na situáciu, ktorá môže ohroziť váš život. Tento strach by sme mohli vnímať ako pozitívny, pretože nás môže zachrániť, ale kôň ho jednoznačne vyhodnotí ako negatívny. A priznajme si, kto pri koňoch nikdy nepocítil v nejakej situácií strach?

Prenos myšlienok. Funguje niečo také? Môže to tak vyzerať, ale nie, nefunguje. Dôkaz je veľmi jednoduchý. Prídete ku koňovi, niečo od neho chcete a môžete sa pokúšať prenášať myšlienky, sústreďovať na danú vec, koľko chcete a nič z toho. Prečo je to tak? Znova je v tom emócia. Prílišné sústredenie, až príliš veľmi to chcete, keď sa vám nedarí, začínate pochybovať a častokrát prichádza hnev, aký je ten kôň hlúpy, veď vy robíte všetko a on nič. Aké signály ste vyslali ku koňovi, či už vedome alebo nevedome aj vo forme gest? Na tréningoch sa mi často stáva, či zo zeme, alebo zo sedla, keď učím ľudí nové veci, že sa na ne príliš sústredia a akoby zabudnú na všetky veci okolo. Sústredia sa na to, aby nemali ruky s oťažami príliš vysoko a zabudnú na to, že majú sedieť rovno a posúvajú nechtiac koňovi ťažisko. Alebo sa sústredia na pomôcky k novému cviku, až si úplne pokazia sed, alebo nevnímajú signály, ktoré k nim kôň vysiela. A tak vlastne pokazia celú prácu. Prvým krokom k úspechu nie len u koní, ale aj u vás, je uvoľnenie, ale k tomu sa ešte dostaneme.

„Prenos myšlienok“ je len o vašom podvedomí a nie o vedomí, ktoré spôsobuje popísané veci. Keď koňa učíte správny spôsobom zo zeme aj zo sedla, naučí sa reagovať na veľmi jemné, až skoro neviditeľné pomôcky. Vy viete, že ste podvedome spravili nejaké gesto, ale vaše okolie to nevidí, ale kôň to vníma…

Vždy triezvo zhodnoťte situáciu.

Ak kôň nereaguje, ako chcete, začnite hľadať u seba, aké signály mu posielate. V dnešných podmienkach je, bohužiaľ, veľký rozdiel, s akým koňom pracujete. Mladý kôň, kone, ktoré sa dostanú do stáda, kone, ktoré sa s kamarátmi vidia len v stajni cez box alebo na jazdiarni, kone, ktoré už nejakým spôsobom pracovali a teda ich schopnosť pracovať je nejako ovplyvnená, pokazené kone, staršie kone.

Berte ohľad na dispozície, exteriér a nadanie koňa.

Začínam vždy so všestranným výcvikom a postupne, podľa toho, k čomu má kôň najlepšie dispozície, sklony a baví ho to, výcvik presúvam. Všetky ostatné veci zostávajú, ale len okrajovo, na spestrenie, aby sa kôň nezačal nudiť. Predstavte si, že sa vaši rodičia bez ohľadu na váš názor rozhodnú, na akú školu pôjdete a horšie je to vtedy, ak na daný smer nemáte nadanie a nebaví vás. Bohužiaľ, toto dnes koňom bežne robíme.

Koňa netrestajte, nerozumie tomu.

Motivujte ho, aby robil veci správne, nastavujte situáciu tak, aby pochopil, urobil, čo od neho chcete a za to ho odmeňte. Chyby prechádzajte pokojne, bez trestu, s jemnou korekciou, až kým kôň neurobí vec správne a vy ho odmeníte.

Ak urobí chybu, najprv zistite, prečo sa tak stalo. Dôveruje vám? Berie vás ako vodcu? Nenastala chyba v učení, neprešli ste príliš rýchlo na komplikovanejší cvik? Nemá nejaký zdravotný problém? Skutočne rozumel, tomu, čo od neho chcem? Neurobil som nejaké gesto, ktoré ho zmiatlo, resp. správne som mu povedal, čo od neho chcem?

Ak je všetko v poriadku, vráťte sa v tréningu o krok späť a uistite sa, že tomu kôň dobre rozumie.

Systém učenia je ako abeceda.

Krok, po kroku. Aj vy ste sa najprv učili písať len písmená, potom slová a až na záver ste ich skladali do viet. Chcete len jeden „krok“, jednu časť, ale tak, aby ju kôň spravil uvoľnene, ochotne a správne. Až keď reaguje okamžite a kedykoľvek, môžete sa posunúť o krok ďalej.

Na začiatku dávate koňovi jasný jednoznačný povel a pomáhate mu s plnením úlohy. Vždy skúste posúdiť očami koňa, či povel, ktorý mu dávate je dostatočný. Neznamená to, že máte do koňa kopať, strkať, pretláčať sa s ním, alebo ťahať za oťaže viac, ako je treba. Ak v začiatkoch tréningu dvihnete ruku nad hlavu, dávate mu nejaký signál. S pribúdajúcimi tréningami vám bude stačiť dvihnúť ruku len tak, že ju len jemne ohnete v lakti.

Ako kôň pochopí, že spravil požadovanú vec správne?

Počas tréningu musí vládnuť pokoj a pohoda. Hnev, rozčúlenie, zlosť tu nemá miesto. Vy musíte byť ten, kto bude trpezlivo vysvetľovať, až kým kôň nepochopí. Na to, aby ste to zvládli musíte poznať konské gestá a teda vedieť, čo vám chce kôň povedať. Odmenou pre koňa je vždy uvoľnenie. Ale práve to, bez poznania konskej komunikácie vidieť nemusíte. Je veľmi malý rozdiel medzi povolením a uvoľnením. Kôň pri použití tlaku povolí, ale to neznamená, že pochopil. Pochopenie prichádza až s uvoľnením. Pokiaľ len povolil, vyhol sa tlaku, ktorý na neho pôsobil. Ak sa uvoľnil, od daného tlaku odchádzal, ale neuhýbal pred ním. Medzi týmito dvoma vecami je veľmi tenká hranica, ktorú musíte vedieť prečítať z konských gest. A to vie dnes, bohužiaľ, málokto.

Aká by mala byť dĺžka tréningu?

Dĺžku a tempo práce určuje kôň. Pracujte len tak dlho, ako vydrží jeho sústredenie, uvoľnenosť a chuť. Spomeňte si na citát Toma Dorrancea. Vždy prácu zakončite pozitívne. Akonáhle vám kôň dá, čo ste od neho chceli (vzhľadom na všetko, čo sme si už povedali, nie na to, čo ste sa vy rozhodli, že dnes spolu zvládnete), pochváľte ho a ukončíte prácu. Takto získate koňa, ktorý je ochotný pracovať a postupne budete môcť záťaž zvyšovať.

Samozrejme, tréning je závislý na veku a fyzickej kondícií koňa. Keď začínate pracovať s mladým koňom, bude vám stačiť 10 – 15 minút. Pracujte krok po kroku, pomaly pridávajte nové veci, striedajte rôzne cviky. Samozrejme ak koňa učíte niečo nové, pracujte na tom chvíľku na každom tréningu, ale ostatné cviky prispôsobte tak, aby mal kôň niečo zaujímavé, niečo čo ho baví, pretože všetci vieme, že občas sa vyskytnú aj veci, ktoré koňa nie veľmi bavia. Je na vás, aby ste našli správnu motiváciu.

Kôň je vaše zrkadlo … ako ste ho vychovali, čo zo seba ste mu dali, to bude prezentovať na verejnosti.
 Copyright © M-klub.sk 2008, All Rights reserved.
 Webdesign: gART
slovensky magyar english