O nás

Naše služby

Programy

Jazdiareň

Cenník

Písali o nás

Kontakt

Zaujímavosti v okolí

Naši partneri

O koňoch


Zaujímavosti v okolí

Plavba po Váhu a po Dunaji

Pevnosť a pevnostný systém v Komárne (Komárno je najväčším, najvýznamnejším a najzachovanejším pevnostným komplexom na Slovensku. Komárňanská pevnosť je jedinečnou ukážkou fortifikačnej architektúry 16. až 19. storočia. Možno tu vidieť bastiónový, polygonálny aj fortový systém opevnenia. Vo svojej dobe bola najväčšou obrannou stavbou Rakúsko - uhorskej monarchie. Vzhľadom k svojej monumentalite a zachovalosti patrí medzi unikáty aj v európskom meradle.)

Európske nádvorie v Komárne

Podunajské Múzeum v Komárne

Plávajúci Mlyn a zvyšky pevnosti Békavár v Kolárove pri sútoku Váhu s Malým Dunajom a najdlhší drevený most s celodrevenou konštrukciou v Európe. Dnes sú obe pamiatky zrekonštruované a sprístupnené verejnosti..

Hvezdáreň v Hurbanove, ktorú dal postaviť v roku 1871 Mikuláš Konkoly -Thege fyzik a astronóm

Obec Iža - významné archeologické nálezisko rímskeho tábora Kelemantia a jazdecká farma Bokroš. Táto u nás ojedinelá pamiatka, je predovšetkým bezprostredným dokladom o nepretržitom vyše dvestoročnom pobyte Rimanov v tejto oblasti.

Kúpaliská, wellness a vodné športy – najznámejší wellness v okolí sa nachádza v Patinciach a je známe svojim wellnessom, ktorý je už na Slovensku pojmom. Okrem wellnessu sú Patince známe aj jedným z najväčších a najlepších kúpalísk na širokom okolí. Ďalším veľkým kúpaliskom na okolí je Vadaš v Štúrove. Prekrásny pohľad na Ostrihomskú baziliku je jedným z najväčších lákadiel tohto malého mestečka pri mieste, kde Dunaj opúšťa našu krajinu. Ak si chcete užiť kúsok vody priamo v Komárne, určite navštívte komárňanské kúpalisko, ktoré je v tesnej blízkosti našej pevnosti. Dokonca tak blízko, že z niektorého z bazénov môžete na vlastné oči uvidieť známu kamennú pannu na hrote západného bastiónu.

Vínne pivnice - Najlepšie sa uvoľníte, ak navštívite vínne pivnice v okolí. Južnoslovenský vinohradnícky región je známy produkciou vysokokvalitných vín, ktoré si postupne razia cestu na trh a získavajú na obľube. V okolí Komárna nájdete tri rajóny: strekovský, hurbanovský a komárňanský. Postupne sa v nich etablujú miestny podnikatelia, mnohí z nich ponúkajú okrem kvalitného vína aj ubytovacie a stravovacie služby.

Žitný ostrov - Žitný ostrov je vlastne obrovský náplavový kužeľ, ktorý vytvoril Dunaj, keď sa prerezával cez Malé Karpaty do Podunajskej nížiny. Mohutný tok sa rozvetvil, pričom dve z jeho ramien vytvorili najväčší riečny ostrov v Európe. Cyklotúry cez Žitný ostrov.
 Copyright © M-klub.sk 2008, All Rights reserved.
 Webdesign: gART
slovensky magyar english